Gyldig fra

Virksomheder inviteres til orienteringsmøde om markante ændringer i it-systemer på toldområdet

Udskiftningen af Toldstyrelsens it-systemer går ind i en ny fase, hvor udviklingen af nye it-systemer vil berøre danske importvirksomheder. Et orienteringsmøde skal forberede virksomhederne på ændringerne.

I slutningen af 2022 ændrer arbejdsgangene sig for mange af de virksomheder, der importerer varer til Danmark fra lande uden for EU. Det sker, når Toldstyrelsen tager endnu et skridt i retning af udskiftningen af it-systemerne på toldområdet. Toldstyrelsen har en løbende dialog med virksomheder, der berøres af ændringerne, og derfor inviterer styrelsen sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til orienteringsmøde.

Mødet bliver holdt virtuelt onsdag den 24. november 2021 kl. 9-10.30 på Microsoft Teams. Tilmelding sker på toldst.dk/nye-systemer. På mødet vil Toldstyrelsen bl.a. orientere om formålet for det nye it-system og den forventede plan for udrulningen. Der vil også være lejlighed til at blive klogere på omfanget af ændringer i den måde, der laves toldangivelser.

Jan Højgaard Funder, stabsdirektør i Toldstyrelsen med ansvar for de nye it-systemer, opfordrer virksomhederne til at begynde at forberede sig allerede nu.

- De ændringer vi ser ind i næste år, berører alle brancher, der importerer varer. Importvirksomheder vil møde et nyt it-system, og ikke mindst nye måder at fortolde varer på. Derfor opfordrer vi nu virksomheder, der selv angiver varer fra lande uden for EU, eller som gør det på andres vegne, til at være med fra start og deltage i orienteringsmødet den 24. november. Vi håber også at se it-leverandørerne på toldområdet.

Ændringerne gælder import af varer, der er til fri omsætning, toldoplag, aktiv forædling eller hører under en anden toldprocedure.

- Vi ved fra erfaringerne med de dele af systemerne, som vi har taget i brug, at en tæt dialog med berørte virksomheder er afgørende for både erhvervslivet og myndighederne. Derfor håber jeg, at erhvervslivet tager godt imod vores ambition om at inddrage så tidligt som muligt. Udviklingen af den næste del af importsystemet vil betyde nye krav til virksomhedernes it-løsninger og måske også forandrede arbejdsgange, siger Jan Højgaard Funder.

It-systemer på hele toldområdet er ved at blive udskiftet i takt med, at der løbende frem mod udgangen af 2025 træder nye regler fra EU i kraft på toldområdet for at sikre en smidig handel og en effektiv toldkontrol. Samtidig udvikler Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en række nye it-systemer for at understøtte den nye lovgivning.

I 2021 har Toldstyrelsen taget de første dele af et nyt importsystem samt et nyt kontrolsystem i brug. Udviklingen foregår under stramme deadlines fra EU og i tæt dialog med berørte virksomheder. Læs mere om udviklingen af systemerne på toldst.dk/nye-systemer.