Samarbejde

Toldstyrelsen samarbejder bredt med 9 ministerier

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Forsvarsministeriet

Justitsministeriet

Kulturministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Grønlands Selvstyre