Samarbejde med ministerier

Toldstyrelsen samarbejder bredt med 8 ministerier

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Forsvarsministeriet

Justitsministeriet

Kulturministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet

Transport- og Boligministeriet