Samarbejde med styrelser

Toldstyrelsen samarbejder bredt med 17 styrelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Erhvervsstyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Værnsfælles Forsvarskommando

Justitsministeriets våbenkontor

Rigspolitiet

Anti Doping Danmark

Kulturværdiudvalget

Fødevarestyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Center for Biosikring og Bioberedskab

Lægemiddelstyrelsen

Statens Institut for Strålebeskyttelse

Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen

Miljøstyrelsen