Tilbageholdte varer

I 2021 har Toldstyrelsen registreret knap 10.000 sager på det samfundsbeskyttende område, der omfatter lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben.

Toldstyrelsen kontrollerer de danske grænser døgnet rundt for at sikre, at varer på vej til Danmark overholder myndighedernes krav og er sikre for forbrugere og virksomheder. I 2021 registrerede Toldstyrelsen 9.923 sager på det samfundsbeskyttende område om ulovlig indførsel af varer til Danmark.

De tilbageholdte varer er enten ulovlige, sundhedsskadelige eller kræver specielle tilladelser. Det samfundsbeskyttende område dækker lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben.

Toldstyrelsen samarbejder med en lang række myndigheder om opgaven. Se hvilke ministerier og styrelser, som Toldstyrelsen samarbejder med om opgaven.

Tilbageholdte varer (sager)

Kategori 2018 2019 2020 2021
Lægemidler 3.130 2.357 2.046 1.352
Doping 386 604 707 1.010
Narkotika 1.755 2.227 3.176 2.912
Tobak mv. 933 1.116 698 724
Våben mv. 9.481 9.492 4.411 3.925
Sager i alt 15.685 15.766 11.038 9.923

Tilbageholdte varer (mængde)

 • Lægemidler
    2018 2019 2020 2021
  Lægemidler (human og veterinær) 373 kg 286 kg 95 kg 127 kg
  Lægemidler (human og veterinær) 494.578 stk. 510.898 stk. 494.312 stk. 351.249 stk.
 • Doping
    2018 2019 2020 2021
  Dopingstoffer 21 kg 46 kg 19 kg 28 kg
  Dopingstoffer (piller og ampuller) 51.851 stk. 125.473 stk. 91.382 stk. 136.827 stk.
 • Narkotika
    2018 2019 2020 2021
  Opiater (heroin, opium) 4 kg 35 kg 13 kg 0,3 kg
  Cannabis (hash) 636 kg 698 kg 394 kg 146 kg
  Khat 1.436 kg 1.141 kg 689 kg 490 kg
  Kokain 6 kg 89 kg 22 kg 7 kg
  Amfetamin, ecstacy mm. 66 kg 77 kg 38 kg 15 kg
  Amfetamin, ecstacy mm. 48.143 stk. 7.300 stk. 20.245 stk. 1.826 stk.
  Nye psykoaktive stoffer 75 kg 107 kg 71 kg 82 kg
  Nye psykoaktive stoffer 18.348 stk. 202.935 stk. 257.935 stk. 164.580 stk

   

 • Tobak mv.
    2018 2019 2020 2021
  Cigaretter 3.288.866 stk. 5.868.274 stk. 16.192.726 stk. 12.702.251 stk
  Røgtobak 567 kg 50.829 kg 60 kg 133 kg
  Vandpibetobak 1.119 kg 3.169 kg 2.324 kg 1.068 kg
 • Våben mv.
    2018 2019 2020 2021
  Ammunition og eksplosiver 803 stk. 1.396 stk. 16.770 stk. 18.875 stk.
  Fyrværkeri 321 kg 360 kg 604 kg 1.134 kg
  Skydevåben 19 stk. 16 stk. 19 stk. 28 stk.
  Andre våben (stikvåben, peberspray mm.) 12.033 stk. 13.712 stk. 5.548 stk. 5.070 stk.

Bemærk, at enkelte kategorier kan have udsving år for år pga. store enkeltbeslag.

Toldkontrol sker døgnet rundt

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.

Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger. Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.