Organisation

Som det fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor, er Toldstyrelsens organisation bygget op med en direktør og et direktionssekretariat og tre underdirektører for afdelingerne Stab, Handel og Kontrol. 

Staben understøtter styrelsens kerneopgaver. Det gør de via samarbejde med hele organisationen og inden for områder som jura. økonomi, HR, data, kommunikation og nye toldsystemer.

Handelsenhederne er til stede på en række lokationer rundtom i landet. Via vejledning, ekspedition og administration af toldprocedurer sikrer de smidig handel på tværs af grænser og sørger for, at virksomheder og borgere betaler den korrekte told.

Kontrolenhederne er også placeret på en række lokationer. Via analyse, fysisk kontrol, dokumentkontrol og efterkontrol sikrer de samfundet mod ulovlige og farlige varer og sørger for, at virksomheder og borgere betaler den korrekte told.

Fælles for alle afdelingerne er det, at alle gør en forskel for samfundet ved at bidrage til at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Læs også At arbejde i Toldstyrelsen

Toldstyrelsens organisationsdiagram
Toldstyrelsens lokationer