Vores opgave

Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Grafik af bil, båd, fly og tolder

Som styrelse sikrer vi korrekt toldafregning til EU gennem en effektiv kontrolindsats og digitale services, der gør det let for virksomheder og borgere at betale den korrekte told. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som f.eks. våben og narkotika.

Vi løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer. Vi skal samtidigt levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver vi en stærk koordinering og høj faglighed af hinanden både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internationalt.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder om den samlede opgave i de daglige beslutninger.

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Toldstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

’Vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikrer en effektiv toldkontrol.’

Fakta

I Toldstyrelsen er vi bemandet med godt 950 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Tranbjerg ved Aarhus, kontor i Køge og er på cirka 30 ekspeditioner og kontrolsteder over hele Danmark.