Strategi

Toldstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

De fem strategiske pejlemærker er:

Toldstyrelsens pejlemærker

Kompetent styrelse

Toldstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

Smidig handel

Toldstyrelsen skal sikre høj regelefterlevelse og korrekt afregning af told ved handel på tværs af grænser gennem effektiv toldkontrol og målrettet vejledning.

Samfundsbeskyttende kontrol

Toldstyrelsen skal beskytte samfundet mod indførslen af farlige og illegale varer gennem effektiv kontrol, målrettet vejledning og tæt samarbejde med andre myndigheder.

Brugervenlige toldsystemer

Toldstyrelsen skal sikre relevant og kundenær udvikling og implementering af den nye EU-toldkodeks.

Høj faglighed

Toldstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Toldstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker. Hent Toldstyrelsens mål- og resultatplan (pdf).

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2021 udgør 25.000 kr.