Toldstyrelsens fire kerneværdier

Vores værdisæt er fundamentet i alt, hvad vi siger og gør. Og vi står altid gerne på mål for vores fire kerneværdier, nemlig:

Toldstyrelsens værdier

Samarbejde

Vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Vores opgaveløsning kræver, at vi tænker på tværs af opgaver, områder og fagligheder.

Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde, og vi tror på, at samarbejde løfter kvaliteten i vores processer og resultater. Skal løsninger være gode og holdbare, skal de være gennemtænkte og helhedsorienterede.

Faglighed

Høj faglighed er kernen i alt, hvad vi gør, og er en forudsætning for, at vi lykkes. Faglighed handler for os både om viden og erfaring, og at vi kommer helt til bunds i opgaver og problemstillinger.

Vi har høje ambitioner og mål om kvalitet, integritet og transparens, og vi lægger afgørende vægt på at drive en god proces og komme frem til et brugbart og rettidigt resultat.

Ansvarlighed

Der følger et stort ansvar med den samfundsopgave, vi løser. Det er vi bevidste om, og vi går til opgaverne med både mod og ydmyghed.

Vi lægger vægt på, at vores arbejde indgår i en helhed, og vi tager ansvar for, at den opgave, vi løser, kommer sikkert i mål. Både nu og i fremtiden. Det er vores ansvar at sikre et toldsystem og en skatteforvaltning, du kan have tillid til.

Udsyn

Udsyn er en forudsætning for at leve op til vores ansvar. Vi orienterer os bredt og langsigtet - også ud over Danmarks grænser - og vi har en åben og inddragende tilgang til vores arbejde.

Vores arbejde har store konsekvenser for alle dele af det danske samfund. Derfor kan vi levere løsninger af højeste kvalitet, når vi tænker i helheder og er i dialog med vores omverden.