Organisation

Toldstyrelsens organisation understøtter samarbejde, og gør os handlekraftige inden for vores kerneopgaver. 

Som det fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor, er Toldstyrelsens organisation bygget op med en direktør og et direktionssekretariat, tre underdirektører for afdelingerne 'Kontrol', 'Handel' og 'Stab'. Toldafdelingerne består af de mange ekspeditioner og kontrolsteder rundtom i landet. I staben er 'Internationalt kontor', 'Kommunikation', 'HR', 'Jura' og 'Økonomi'.  

Fælles for alle afdelinger er, at alle gør en forskel for samfundet ved at bidrage til kerneopgaverne - at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Læs også At arbejde i Toldstyrelsen

Toldstyrelsens organisationsdiagram
Toldstyrelsens landkort
Toldstyrelsens landkort og organisationsdiagram