Gå til sidens indhold

Vores opgave

Toldstyrelsens opgave er at gøre det nemt for borgere og virksomheder at betale den korrekte told og at sikre landet imod ulovlig indførsel af illegale og skadelige varer. Vi er tilstede ved landets toldgrænser, hvor vi udfører toldopgaver og effektive kontroller hver dag - året rundt. Læs om vores opgaver og de nye udfordringer, vi står overfor.

Vi arbejder altid på, at borgere og virksomheder nemt kan afregne korrekt told og få frigivet varer, så handlen over grænserne kan foregå gnidningsfrit. Vi har ansvar for effektive kontroller ved toldgrænserne blandt andet for at sikre landet imod sundhedsskadelige eller farlige og ulovlige varer som narkotika og våben.

Vi leverer effektiv og kompetent vejledning og brugervenlige digitale løsninger til virksomhederne og borgerne.

I Toldstyrelsen tager vi os af krævende opgaver i alle processer omkring told. Vi arbejder altid på at levere et højt serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaveløsningen. Det kræver høj faglighed, og at vi er gode til at koordinere både internt og med andre aktører; nationalt og internationalt. Vi tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger.

EU's nye toldkodeks

I Toldstyrelsen har vi i de kommende år en vigtig opgave med at implementere EU's nye toldkodeks, som går ud på at modernisere it og ensarte flere processer og krav på tværs af EU. Det betyder blandt andet, at alle toldoplysninger skal digitaliseres.

Formålet er at gøre det nemmere for europæiske og danske virksomheder at handle på tværs af landegrænser. Det skal også give de nationale toldmyndigheder en bedre forudsætning for at udføre en effektiv og målrettet kontrol af varestrømme ind og ud af EU.

Toldstyrelsen er bemandet med 700 medarbejdere

I dag er vi over 700 medarbejdere, der løser en række meget forskellige opgaver. Det gælder lige fra de administrative medarbejdere, som sørger for toldopgørelser, toldbevillinger og diverse papirarbejde i forbindelse med import og eksport - til de uniformerede medarbejdere ved grænserne, som dagligt gør et stort arbejde med opgaverne i forbindelse med, at varer krydser grænsen og som sikrer landet imod indførsel af sundhedsskadelige eller farlige og ulovlige varer.

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Toldstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark. Vi er bemandet med 700 medarbejdere og har hovedkontor i Tranbjerg ved Aarhus, kontor i Køge og 20 andre toldekspeditionssteder og toldkontroller over hele Danmark.