Aktindsigt

Vil du som journalist søge om aktindsigt, kan du skrive til adressen presse@toldst.dk.

Der er forskellige svarfrister, alt efter om du søger aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Vores direktionssekretariat koordinerer de enkelte henvendelser om aktindsigt og sørger for, at de kommer til den rette sagsbehandler.

Hvis du har brug for hjælp til at afgrænse og præcisere din aktindsigt, kan du kontakte pressefunktionen.