Sådan behandler vi dine personoplysninger

Her kan du læse mere om, hvordan Toldstyrelsen behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

 • Kontaktoplysninger på Toldstyrelsen

  Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, som er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Vil du gøre brug af dine rettigheder, eller har du spørgsmål om toldrelaterede sager, kan du skrive til t[email protected] eller kontakte sagsbehandleren i en given sag.

  Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, som Toldstyrelsen eller andre styrelser i Skatteforvaltningen behandler, kan du sende din anmodning til [email protected]

  Find Toldstyrelsens øvrige kontaktoplysninger.

  Find Skatteforvaltningens øvrige kontaktoplysninger.

  Vær opmærksom på, om din mail er krypteret. Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller andre oplysninger, som bør beskyttes, bør du sende en krypteret mail. Er du i tvivl om, hvorvidt din mail er krypteret, kan du sende os en kort mail, hvor du beder os ringe dig op.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder, når Toldstyrelsen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om rettighederne herunder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne ovenfor.

  Ret til indsigt
  Du har ret til indsigt i Toldstyrelsens behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at få bekræftet, om der behandles oplysninger om dig, og at du kan få udleveret en kopi af oplysningerne. Du får også en række andre oplysninger, herunder mange af de oplysninger, som du også kan finde på denne side, fx formålet med behandlingen af oplysningerne, eventuelle modtagere, klagemuligheder mv.

  Anmodninger om indsigt kan du sende til [email protected] Når du anmoder Toldstyrelsen om indsigt, skal du være opmærksom på, at svaret vil komme fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som sagsbehandler alle indsigtsanmodninger i Skatteforvaltningen.

  Ret til rettelse
  Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

  Ret til sletning
  Du har som udgangspunkt ret til at få oplysninger om dig selv slettet hos Toldstyrelsen. Toldstyrelsen kan dog være forpligtet til at gemme oplysninger i en periode, inden de må slettes. Læs mere under punktet Journalisering og aktindsigt.

  Ret til begrænset behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dvs. at Toldstyrelsen fortsat opbevarer oplysningerne, men at vi ikke bruger dem, medmindre vi har dit samtykke, eller lovgivningen eksplicit tillader det.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Toldstyrelsens behandling af dine oplysninger. I sådanne tilfælde må Toldstyrelsen ikke længere behandle oplysningerne. Vær opmærksom på, at du skal begrunde den særlige situation, som gør, at behandlingen er et problem for dig.

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du har afgivet, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Vær opmærksom på, at retten ikke gælder i forbindelse med offentlig myndighedsudøvelse, som primært er det, Toldstyrelsen udøver.

 • Kontakt til databeskyttelsesrådgiveren

  Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) er også databeskyttelsesrådgiver for Toldstyrelsen.

  Du kan henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren på [email protected], hvis du har spørgsmål om Toldstyrelsens behandling af dine personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren.

  Vær opmærksom på, at en almindelig mail ikke er krypteret. Hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller andre oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende en krypteret mail.

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Toldstyrelsen eller den øvrige Skatteforvaltning behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed i Danmark, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

  Læs mere om klager til Datatilsynet.

Vil du vide mere?

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen. Du kan læse den overordnede privatlivspolitik via linket herunder.