Møder og andre arrangementer

Toldstyrelsen holder løbende møder og arrangementer online og fysisk.

Ved tilmelding til et arrangement i Toldstyrelsen, eller ved accept af en mødeindkaldelse til et møde, accepterer du, at dit navn og eventuelt andre oplysninger, der er relevante i forbindelse med mødet, kan blive delt med de øvrige mødedeltagere enten elektronisk eller fysisk via deltagerlister og lignende.

Sådan behandler vi personoplysninger fra møder og arrangementer

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Med undtagelse af visse kontrolrelaterede møder, er det generelt helt frivilligt at tilmelde sig møder og arrangementer i Toldstyrelsen.

  Når du tilmelder dig et møde, giver du samtykke til, at Toldstyrelsen behandler dine oplysninger for at kunne arrangere, holde og eventuelt evaluere mødet.

  Dine oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive brugt til andet, medmindre det følger af omstændighederne i forbindelse med mødet eller arrangementet, at det er nødvendigt. Det kan fx være, at materiale fra mødet er omfattet af den journaliseringspligt, som offentlige myndigheder er underlagt, dvs. at oplysningerne gemmes og sidenhen videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven.

  Behandling af personoplysninger i relation til Toldstyrelsens møder og arrangementer har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) eller artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Toldstyrelsen vil almindeligvis kun behandle almindelige oplysninger som fx navn, mailadresse, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, kontaktoplysninger eller andet, som følger af den konkrete tilmelding.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Dit navn bliver typisk delt med de andre mødedeltagere, men afhængigt af mødets type, karakter og formål kan andre relevante oplysninger som fx din mailadresse blive delt.

  Hvis mødemateriale med dine oplysninger journaliseres, vil det blive videregivet til Rigsarkivet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Toldstyrelsen sletter løbende materiale fra møder og arrangementer, når det ikke er relevant for kunne arrangere, holde og eventuelt evaluere mødet. Journaliseret materiale vil dog være gemt i vores journaliseringssystem i en længere periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor oplysningerne blev gemt. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.