Nyheder og billeder

Toldstyrelsen offentliggør løbende nyheder om vores arbejde og de arrangementer, som vi gennmfører eller deltager i. Det gør vi via hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve mv.

I nyhederne kan der indgå billeder eller andet materiale, som fx viser personer, der har deltaget i offentlige arrangementer, officielle begivenheder mv.

Hvis du optræder på et billede eller på anden vis indgår i materiale, som Toldstyrelsen har offentliggjort, kan du altid anmode om at få det fjernet.

Sådan behandler vi personoplysninger i forbindelse med nyheder og billeder

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Når Toldstyrelsen offentliggør nyheder, vil der indimellem indgå billeder og eventuelt andet materiale, som kan henføres til en person.

  Vi vurderer altid, om vi skal indhente samtykke til at bruge billeder og andet materiale fra de personer, som fremgår af en konkret nyhed, eller om materialet rimeligvis kan bruges uden samtykke, dvs. som led i vores arbejde som offentlig myndighed.

  Toldstyrelsens nyheder kan være omfattet af offentlige myndigheders journaliseringspligt, dvs. at nyheden gemmes og sidenhen videregives til Rigsarkivet.

  Behandling af dine personoplysninger i relation til offentliggjorte nyheder har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og/eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Toldstyrelsen kan behandle forskellige almindelige oplysninger om personer i nyheder, men det vil som regel kun være oplysninger som billeder, navne, stillingsbetegnelser, ansættelsessted mv.

  Hvis du indgår i Toldstyrelsens nyheder, vil det typisk være, fordi du har repræsenteret en virksomhed, eller fordi du som borger har deltaget i et offentligt arrangement, som Toldstyrelsen har holdt eller deltaget i. Det kan også være, at du er ansat eller har været ansat i Toldstyrelsen.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Når nyhederne offentliggøres, vil de være bredt tilgængelige for andre.

  Hvis en nyhed er blevet journaliseret, videregives indholdet til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere under ​Journalisering og aktindsigt.

 • Din ret til at få offentliggjorte oplysninger slettet

  Du har ret til at bede om at få oplysningerne fjernet, uanset om du har givet samtykke til offentliggørelsen eller ej. Du skal kontakte os, hvis du ikke ønsker, at et billede eller andre oplysninger om dig skal fremgå af en af Toldstyrelsens nyheder. Så vil vi så vidt muligt fjerne oplysningerne, så de ikke fremover er tilgængelige online. Kontakt os på kommunikation@toldst.dk.

  Er nyheden blevet journaliseret, må vi ikke slette den kopi af nyheden, som vi har gemt i vores interne systemer. I stedet kan du anmode om en begrænset behandling af denne kopi.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Toldstyrelsens nyheder er tilgængelige online, så længe baggrunden og formålet med den enkelte nyhed tilsiger, at det er hensigtsmæssigt.

  Uanset hvor længe en given nyhed ligger på internettet, vil en journaliseret kopi af nyheden blive gemt i vores journaliseringssystem i en længere periode. Læs mere under ​Journalisering og aktindsigt.