Pengeangivelser

Personer, som ønsker at ind- eller udføre kontanter og andre likvide midler med en værdi på 75.000 kr. eller derover fra Danmark, skal angive beløbet til Toldstyrelsen. Angivelsen kaldes i daglig tale en pengeangivelse, men omfatter også andet end kontanter, fx rejsechecks eller værdipapirer.

Læs mere om, hvordan du angiver likvider, på skat.dk.

Sådan behandler vi personoplysninger i pengeangivelser

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Ind- og udførsel af likvide midler fra Danmark med en værdi på 75.000 kr. eller derover skal angives. Det er for at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme, men også for at overvåge bevægelsen af likvide midler helt generelt (statistisk).

  Toldstyrelsen registrerer og gemmer pengeangivelserne. Angivelserne indgår i Toldstyrelsens arbejde med at kontrollere, at ind- og udførsel af likvide midler er angivet korrekt. Angivelserne indgår også i Toldstyrelsens arbejde med at udarbejde anonyme statistikker om likvide midlers bevægelser over grænserne.

  Oplysninger fra angivelserne videregives til de myndigheder, som har kompetencen til at overvåge og efterforske sager om hvidvask og finansiering af terrorisme. Det samme gælder konstaterede overtrædelser af pligten til at angive likvide midler.

  Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Toldstyrelsens håndtering af pengeangivelser har hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2 og 3 (strafbare forhold)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr-nummer).
 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Pengeangivelser kan omfatte personoplysninger om borgere, repræsentanter for virksomheder og/eller enkeltmandsvirksomheder.

  Toldstyrelsen behandler almindelige identifikationsoplysninger, herunder cpr-nummer, i pengeangivelserne. De konkrete oplysninger kan ses i blanketten her

  Strafbare forhold eller mistanke herom behandles i de tilfælde, hvor Toldstyrelsen ved en kontrol konstaterer, at likvide midler ikke er angivet korrekt.

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Toldstyrelsen skal stille oplysninger fra alle pengeangivelser vedrørende ledsagede ind- og udførsler af likvider fra EU til rådighed for Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

  Angivelserne videregives sammen med andre sager i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere herom under Journalisering og aktindsigt. 

  Læs mere om udvekslingen af oplysninger med andre myndigheder under Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder. 

 • Konsekvens ved ikke at angive likvider

  Manglende eller mangelfuld angivelse af likvide midler kan medføre, at de likvide midler tilbageholdes af Toldstyrelsen, indtil de nærmere omstændigheder er udredt. Afhængigt af omstændighederne kan du desuden risikere at få en bøde eller anden straf.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Oplysninger fra pengeangivelserne samles og gemmes i en treårig periode til administrative og statistiske formål i Toldstyrelsen. De enkelte angivelser gemmes desuden i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem. Oplysninger i Toldstyrelsens sagsbehandlingssystem slettes efter en periode. Perioden varierer, men vil være mellem 20 og 23 år efter udløbet af det år, hvor angivelsen er afgivet. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.