Samarbejde med inden- og udenlandske myndigheder

Toldstyrelsen samarbejder løbende med andre myndigheder i Danmark og udlandet og udveksler i nogle tilfælde personoplysninger. Det sker både som led i varetagelsen af vores administrative opgaver og som led i kontrolopgaven.

Sådan behandler vi personoplysninger i samarbejdet med andre myndigheder