Sociale medier

Toldstyrelsen benytter forskellige kommunikationskanaler herunder sociale medier, som borgere og virksomheder kan vælge at følge.

Vi bruger ikke specifikke oplysninger om vores følgere, medmindre du vælger at bruge kommentarfunktionen.

Sådan behandler vi personoplysninger fra sociale medier

 • Hvad er formålet med og hjemlen bag behandling af mine oplysninger?

  Det er frivilligt, om du ønsker at følge og eventuelt kommentere Toldstyrelsens opslag på de sociale medier.

  Vi behandler ikke specifikke oplysninger om dig, medmindre du vælger at kommentere vores opslag. Vi besvarer ikke kommentarer, medmindre der er en grund til det – fx hvis du stiller et spørgsmål.

  Når vi besvarer din kommentar, bliver opslaget med tilhørende kommentarer, herunder dit navn, omfattet af reglerne for offentlige myndigheders notat- og journaliseringspligt og derfor gemt i vores sagsbehandlingssystem. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

  Behandling af dine personoplysninger i relation til sociale medier har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og eventuelt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

 • Hvilke oplysninger behandler Toldstyrelsen om mig?

  Hvis du kommenterer eller stiller spørgsmål til Toldstyrelsen på de sociale medier, gemmer vi dit navn, som det er angivet på det sociale medie, tidspunktet, selve spørgsmålet og vores svar. ​

 • Hvem bliver mine oplysninger videregivet til?

  Det, at du følger Toldstyrelsen, liker eller kommenterer vores opslag, er offentligt tilgængeligt via det sociale medie.

  De opslag, som gemmes i vores sagsbehandlingssystem, kommentarer eller spørgsmål inklusive svar fra Toldstyrelsen, videregives til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.

 • Din ret til at trække samtykket tilbage

  Hvis du ikke ønsker at følge Toldstyrelsen, eller hvis du ønsker at fjerne et like eller en kommentar til et opslag på det sociale medie, kan du selv gøre det direkte på det sociale medie. Toldstyrelsen kan være behjælpelig med vejledning om, hvordan du gør.

 • Hvornår sletter Toldstyrelsen mine oplysninger?

  Opslag på Toldstyrelsens sociale medier slettes efter et år, og de er derefter ikke længere offentligt tilgængelige. De opslag, som gemmes i vores sagsbehandlingssystem, kommentarer eller spørgsmål inklusive svar fra Toldstyrelsen, slettes efter en periode. Læs mere under Journalisering og aktindsigt.