Vejledning om told

Borgere

Find information på skat.dk/told om at rejse inden for og uden for EU, om særlige afgifter på varer og alt om internethandel.

Told for borgere

Virksomheder

Find hjælp til import, eksport, forsendelse, toldbevillinger, varekoder og genveje til eVITA, TARIC, e-Export mv. på skat.dk/told.

Told for virksomheder

Webinarer

Vi tilbyder løbende webinarer til importører og eksportører. Told for begyndere kører hvert kvartal. Se øvrige temaer via linket.

Vejledningsmøder

Vi tilbyder vejledningsmøder til importører og eksportører – i din virksomhed, hos os i Toldstyrelsen eller over telefonen, Teams eller Skype.

Toldstyrelsens nyhedsbrev

Du kan få nyt fra Toldstyrelsen i din indbakke. Vælg de kategorier, der er relevante for dig.

Den juridiske vejledning

Her finder du alt om toldlovgivningen. F.A. Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen.

Nyt om told til virksomheder