Toldstyrelsen inviterer virksomheder til pilottests om det gode bevillingstilsyn

I løbet af efteråret begynder Toldstyrelsen at føre løbende tilsyn med bevillinger. Forinden skal tilsynet kvalificeres og testes gennem dialog med virksomhederne. Derfor inviterer Toldstyrelsen nu en række virksomheder med bevillinger til pilottests.

Virksomheder kan få bevilling til enklere toldprocedurer og selvforvaltning af bevillinger, når de opfylder visse betingelser. Toldstyrelsen er forpligtet til at føre løbende tilsyn med, at virksomhederne overholder de forpligtelser, som bevillingen er givet på. Baggrunden for det løbende tilsyn med bevillingshaverne findes i EU's nye toldkodeks fra 2016, der udvider virksomhedernes muligheder for selvforvaltning. Der kan derfor opstå risiko for, at toldprocedurerne ikke er i overensstemmelse med lovgivningen til skade for lige konkurrencevilkår og EU's finansielle interesser.

Helt konkret skal tilsynet sikre, at virksomheden til stadighed opfylder de forpligtelser, der knytter sig til en given bevilling samt sikre, at virksomheden anvender bevillingen korrekt.

Virksomhederne i Danmark har ca. 10.000 bevillinger af 28 forskellige typer, som er fordelt på knap 5.000 virksomheder. Løbende bevillingstilsyn er derfor en stor opgave, som vi aktuelt er i gang med at udvikle et samlet koncept.

Kvalitetssikring af tilsyn gennem dialog og test

Vi har især fokus på at sikre virksomhederne en ensartet tilsynsoplevelse uanset virksomhedens størrelse, lokalisering, branche og antal bevillinger. Af hensyn til både virksomhedens og vores egne ressourcer ønsker vi også at afvikle tilsynet effektivt. Derfor har vi anvendt forsommeren på at uddanne kompetente tilsynsmedarbejdere og udvikle faglige hjælperedskaber, der ensartet og effektivt kan guide os igennem tilsynet med samtlige de forpligtelser, der knytter sig til virksomhedens bevillinger uanset antal og kompleksitet.

Vi er klar til at teste tilsynskonceptet for de første to typer af bevillinger, flere test vil følge i takt med, at konceptet udrulles til de i alt 28 bevillingstyper. Inden vi begynder at varsle virksomhederne om tilsyn, ønsker vi at kvalificere vores tilsynskoncept med både realitetstest og dialog med virksomhederne om konkrete forslag, der kan forbedre afvikling af tilsynet.

Derfor inviterer vi en række virksomheder til ”pilottilsyn”. Formålet er netop realitetstest af vores faglige redskaber til afvikling af effektive og ensartede tilsyn gennem dialog med virksomhederne før, under og efter tilsynet. Pilottilsynet tæller som et forpligtende tilsyn for både virksomhed og myndighed med de juridiske rettigheder og pligter, der gælder i den sammenhæng.

Vi håber, at en række virksomheder har mod og tålmod til at bidrage til test og kvalificering af bevillingstilsynet til gavn for andre virksomheder og fremtidige tilsyn med egne bevillinger.

Du kan læse mere om Vejledning og information om bevillinger på skat.dk