Gå til sidens indhold

Toldkontaktudvalget

Toldkontaktudvalget er et forum, hvor repræsentanter fra virksomheder, rådgiver- og brancheorganisationer og udpegede samarbejdspartnere mødes med Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Skatteministeriets departement for at dele viden og drøfte vigtige emner inden for toldområdet.

Formålet med Toldkontaktudvalget er at skabe mulighed for drøftelser, idéer og forslag til forbedringer af Toldstyrelsens aktiviteter og systemer. På møderne drøfter vi også spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love. Toldstyrelsen formidler også sidste nyt om aktuelle emner inden for told, det kan f.eks. være Brexit eller implementeringen af det fælles europæiske toldkodeks.

Toldkontaktudvalget mødes tre gange om året. Næste møde er 7.  maj 2019. Dagsorden følger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Toldkontaktudvalget, er du velkommen til at kontakte udvalgssekretær Mette Kurtyka Johansen på telefon 72 37 37 07 eller e-mail mette.kurtyka.johansen@toldst.dk.

Hovedpunkterne på toldkontaktmødet 22. november 2018

  • Generel status på implementeringen af det fælles europæiske toldkodeks EUTK, herunder det eksterne review
  • Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens it-systemer
  • Seneste nyt vedrørende Brexit
  • Lovgivning og styresignaler