Gyldig fra

Få overblik over OLT-landenes brug af REX-systemet

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du finde opdaterede oplysninger om, hvornår OLT-landene begynder at anvende REX-systemet.

Fra 1. januar 2020 skal de såkaldte OLT-lande (oversøiske lande og territorier) anvende REX-systemet, men mange OLT-lande har endnu ikke taget REX-systemet i brug. Derfor har EU-Kommissionen offentliggjort en oversigt over status for det enkelte OLT-lands brug af REX-systemet. Oversigten viser den dato, hvorfra det enkelte OLT-land opfylder betingelserne for at kunne bruge REX-systemet.

Det er vigtigt, at du jævnligt tjekker EU-Kommissionens oversigt, da OLT-lande løbende kan meddele, at de nu vil anvende REX-systemet.

Fra 1. januar 2020 er det ikke længere muligt for eksportører at få udstedt EUR.1-certifikater i forbindelse med handel med OLT-lande.

OLT-lande, der anvender REX-systemet

Når et OLT-land har meddelt EU-Kommissionen, at det vil anvende REX-systemet og opfylder forudsætningerne for det, skal landets eksportører registreres i REX-systemet og fra den dato udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) for forsendelse af varer.

Eksempel: Bonaire, Saba, Sint Eustatius har meddelt, at landet anvender REX-systemet fra 30. januar 2020. Derfor skal alle eksportører med forsendelser med en værdi over 10.000 euro være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelse om oprindelse. Hvis værdien er under 10.000 euro, behøver eksportørerne ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede udtalelse om oprindelse.

OLT-lande, der ikke anvender REX-systemet

Når et OLT-land ikke opfylder forudsætningerne for at anvende REX-systemet, kan landets eksportører ikke registreres i REX-systemet og derfor heller ikke udstede udtalelse om oprindelse – heller ikke for forsendelser med en værdi under 10.000 euro. Landet kan dog på et senere tidspunkt meddele EU-Kommissionen, at det fremover vil anvende REX-systemet.

Eksempel: Anguilla har ikke meddelt, at landet anvender REX-systemet. Landets eksportører kan således ikke udstede udtalelse om oprindelse for forsendelser, uanset forsendelsernes værdi. Anguilla kan dog efterfølgende meddele en dato, hvor landet vil begynde at anvende REX-systemet. Hvis det sker, vil det fremgå af EU-Kommissionens oversigt.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.