Gyldig fra

Opgradering af filindberetning til ICS og Manifest kræver ændringer i virksomheders systemer

En kommende opgradering af systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne kræver mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer inden oktober 2020.

Opgraderingen omfatter kun filindberetning til ICS- og Manifest-systemerne og sker på følgende tidspunkter:

  • Testmiljøet (TFE) omlægges 16. juni 2020 kl. 10-12.
  • Produktionsmiljøet omlægges 7. oktober 2020 kl. 6-8.

Onlinedelen af ICS- og Manifest-systemerne er altså ikke berørt af disse ændringer.

Tilpas virksomhedens system

Den nye FTPS-gateway har som udgangspunkt samme funktion som tidligere. De skærpede krav med hensyn til sikkerhed betyder dog, at din virksomhed skal tilpasse virksomhedens eget system, så systemet kan håndtere følgende ændringer:

  • FTPS-protokollen understøtter nu kun TLS 1.2.
  • Adgangen til FTPS kræver nu ud over certifikat en identificering med brugernavn og brugerkode.
  • Adgangen til FTPS sker via ny port: 6381.
  • Det er ikke længere muligt at dele udbakke (/out) imellem flere certifikater (med samme CVR-nummer)
  • Indsendte filer skal have unikke navne (filer med samme navn som tidligere indsendte filer afvises).
  • Certifikater skal forhåndsregistreres. Indtil videre håndteres det dog ved automatisk overførsel fra den gamle FTPS-løsning.

Filer, som virksomheder indsender under omlægningen, behandles i den nye FTPS-gateway.

Efter ændringen kan virksomhederne ikke længere indsende filer via den gamle FTPS-gateway. Det er dog fortsat muligt at hente tidligere status- og svarfiler i udbakken (/out).

Du kan læse en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer på skat.dk (under Særligt for ICS- og Manifest-systemerne).

Toldstyrelsen opfordrer til, at virksomheder videreformidler denne information til relevante udenlandske samarbejdspartnere.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsens Servicedesk på telefon 70 15 73 01.